НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО ВОПРОСАМ ДОСТУПА К ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ И СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫГОД

КОНТРОЛЬНЫЙ ПУНКТ МОНИТОРИНГА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
31 декабря 2019
КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТИ ДОСТУПА К ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ И СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫГОД

Елена Гузенко. Александр Кильчевский “Этика в области формирования доверия между поставщиками и пользователями генетических ресурсов”
Алла Сташкевич “Этический кодекс как инструмент защиты прав носителей традиционных знаний и практик”

Подробнее
31 октября 2019
Расліны ў сістэме традыцыйных ведаў беларусаў. Манаграфія. Валодзіна Т.В. і др.

Кніга прысвечана расліннаму свету ў сістэме ведаў, уяўленняў, абрадаў у беларускай вѐсцы ХІХ-ХХІ стагоддзяў. Падаецца гісторыя нарадазнаўчага збірання звестак пра расліны, аглядаюцца традыцыйная фітатэрапія, выкарыстанне дзікарослых раслін у сістэме харчавання. Свет зѐлак і дрэваў разглядаецца як адзіны “тэкст”, дзе біялагічныя асаблівасці, гаспадарчае прымяненне расліны неадлучныя ад іх міфапаэтычнага асэнсавання. Прызначаецца фалькларыстам, этнолагам, батанікам, краязнаўцам, усім, […]

Подробнее
Связаться с нами